Consultatie

Psychiatriepraktijk Utrecht biedt consultatie aan voor huisartsen en behandelaren in de GGZ. Doel is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de consultvrager. De mogelijkheden zijn divers: samen een patiënt zien, telefonisch overleg, email, casusbespreking, bijwonen MDO. Psychiatriepraktijk Utrecht is inmiddels consulent voor de huisartsen in Utrecht Overvecht, Ondiep en Zuilen. Ook met een aantal psychologenpraktijken zijn afspraken gemaakt.

→ Huisartsen

Sinds 2014 heeft de huisarts meer mogelijkheden om een psychiater in consult te vragen. Het budget voor de POH-GGZ biedt hiervoor ruimte.

→ Psychotherapeuten en (klinisch) psychologen

Vrijgevestigd behandelaren in de GGZ lopen geregeld aan tegen diagnostische of medicamenteuze vragen. Met een gericht advies kunt u snel verder, kan de huisarts de medicatie goed instellen of kunt u gericht doorverwijzen voor verdere behandeling.


→ Over kosten consultatie? Klik hier.

Contact of overleg? Klik hier.