Consultatie

Psychiatriepraktijk Utrecht biedt consultatie aan voor huisartsen en behandelaren in de GGZ. Doel is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de consultvrager. De mogelijkheden zijn divers: samen een patiënt zien, telefonisch overleg, email, casusbespreking, bijwonen MDO. Psychiatriepraktijk Utrecht is de vaste consulent voor de huisartsen in Utrecht-Oost. Ook met een aantal psychologenpraktijken zijn afspraken gemaakt.

→ Huisartsen

Sinds 2014 heeft de huisarts meer mogelijkheden om een psychiater in consult te vragen. Het budget voor de POH-GGZ biedt hiervoor ruimte.

→ Psychotherapeuten en (klinisch) psychologen

Vrijgevestigd behandelaren in de GGZ lopen geregeld aan tegen diagnostische of medicamenteuze vragen. Met een gericht advies kunt u snel verder, kan de huisarts de medicatie goed instellen of kunt u gericht doorverwijzen voor verdere behandeling.


→ Over kosten consultatie? Klik hier.

Contact of overleg? Klik hier.