Verwijzing/vergoeding

Voor behandeling bij een psychiater heeft u een verwijzing nodig. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

→ Verwijzing

Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Op deze verwijzing moet een aantal zaken vermeld staan, namelijk Specialistische GGZ en de mogelijke diagnose. De verwijzing moet zijn uitgeschreven voor uw eerste afspraak. Verwijzingen voor de Basis GGZ zijn niet mogelijk.

→ Vergoeding

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met de alle Nederlandse zorgverzekeraars, zie: overzicht contracten 2024. Bij een contract gaat de factuur van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen in de Specialistische GGZ geldt het eigen risico. In 2024 bedraagt dit 385 euro. Krijgt u tijdens de behandeling medicatie voorgeschreven, dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Deze eigen bijdrage is per jaar maximaal 250 euro.

→ Afzeggen

Voor gemiste afspraken of bij afzeggen korter dan 1 werkdag vooraf, wordt 100 euro in rekening gebracht. Deze kosten krijgt u niet vergoed van uw zorgverzekeraar.


Voor meer informatie over de praktijk, klik hier.

→ Contact of aanmelden? Klik hier.