Verwijzing/vergoeding

Voor behandeling bij een psychiater heeft u een verwijzing nodig. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

→ Verwijzing

Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Op deze verwijzing moet een aantal zaken vermeld staan, namelijk Specialistische GGZ en de mogelijke diagnose. De verwijzing moet zijn uitgeschreven voor uw eerste afspraak. Verwijzingen voor de Basis GGZ zijn niet mogelijk.

→ Vergoeding

Voor 2021 zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars (zie ook hieronder). Bij een contract gaat de factuur van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen in de Specialistische GGZ geldt het eigen risico. In 2021 bedraagt dit 385 euro.

Voor 2021 zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Zie dit Overzicht contracten 2021.

→ Zorgprestatiemodel

Per 1-1-2022 zal de financiering van de geestelijke gezondheidszorg overgaan van het DBC-systeem naar het Zorgprestatiemodel. Dit heeft consequenties voor de patiënt en de behandelaar. Door het veranderen van de contractvoorwaarden is het nog onduidelijk met welke zorgverzekeraars Psychiatriepraktijk Utrecht een contract zal afsluiten voor 2022. In het Overzicht contracten 2022 leest u welke contracten inmiddels wel en niet zijn afgesloten.

Bij afsluiten van nieuwe contracten voor 2022, zal dat op deze plek vermeld worden. Houd hiermee rekening als u in december 2021 eventueel overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Met name als uw behandelaar geen contract afsluit met uw zorgverzekeraar, kan dit leiden tot een lagere vergoeding. U zal dan naast uw eigen risico van 385 euro, een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Hierbij bestaan grote verschillen tussen zorgverzekeraars en ook tussen het soort polis dat u heeft, bv. tussen een naturapolis of een restitutiepolis. Lees dus goed uw polisvoorwaarden of bel uw zorgverzekeraar. Binnenkort staat op de site van de Contractvrije Psycholoog een overzicht van de vergoedingen.

Lees meer over het Zorgprestatiemodel bij wel een contract tussen Psychiatriepraktijk Utrecht en uw zorgverzekeraar of bij geen contract

Let op! Een belangrijk verschil is dat de declaratie ipv. aan het eind van (maximaal 1 jaar) behandeling, nu elke maand zal zijn. Ivm. de start van het Zorgprestatiemodel, moeten alle behandelingen die doorlopen in 2022 vóór het eind van 2021 gedeclareerd worden. Per 1-1-2022 geldt dan het nieuwe declaratiesysteem. Dit kan tot gevolg hebben dat het betalen van het eigen risico van 385 euro voor 2020, 2021 en 2022 in relatief korte tijd (enkele maanden) achter elkaar moet plaatsvinden. Zie onderstaand voorbeeld. Over deze situatie zijn inmiddels kamervragen gesteld. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen.

Voorbeeld betalen eigen risico bij overgang naar Zorgprestatiemodel: Stel u bent sinds 1-12-2020 in behandeling. Dan zal uw behandeling (DBC) op 30-11-2021 gedeclareerd worden en moet u hierover eigen risico 2020 van 385 euro betalen (tenzij u dit al betaald heeft voor andere zorg). Voor de periode van 1-12-2021 t/m 31-12-2021 zal een nieuwe DBC gelden, die uiterlijk 31-12-2021 gedeclareerd moet worden. U zal hierover eigen risico 2021 van 385 euro betalen (tenzij al betaald). Per 1-1-2022 wordt uw behandeling per maand gedeclareerd en betaald u in de periode hierna uw eigen risico 2022 van 385 euro (tenzij al betaald).

Bij vragen over het Zorgprestatiemodel, kunt u deze stellen aan uw zorgverzekeraar of uw behandelaar.

→ Afzeggen

Voor gemiste afspraken of bij afzeggen korter dan 1 werkdag vooraf, wordt 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten krijgt u niet vergoed van uw zorgverzekeraar.


Voor meer informatie over de praktijk, klik hier.

→ Contact of aanmelden? Klik hier.