Behandeling

Psychiatriepraktijk Utrecht biedt behandeling aan voor jongvolwassenen (18-30), artsen en psychologen met psychiatrische problemen. De behandeling kan zowel individueel als samen met een partner of familielid.

→ Aanmelding & wachttijd

De praktijk heeft momenteel geen ruimte voor nieuwe behandelingen van. Voor consultaties kunnen huisartsen of behandelaren mij bellen of een bericht sturen via het contactformulier.

Gezien de forse wachttijden in de GGZ probeer ik zoveel mogelijk vragen via een éénmalig consult te beantwoorden. Vaak lukt dit goed en kan ik u en uw huisarts goed op weg helpen, bv. met de medicatie. Door deze werkwijze houd ik ook ruimte voor nieuwe patiënten en kan ik u vaak binnen 2 weken helpen.

Consultatie via de huisarts binnen ongeveer 2 weken is mogelijk en moet door de huisarts zelf worden aangevraagd. Op deze site zijn contactgegevens van andere psychiaters in Utrecht te vinden. U kunt ook contact opnemen met de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering bij het zoeken naar een andere psychiater of behandelaar.

→ Werkwijze en behandelvormen

Mijn werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid en passende/haalbare behandelingen. Na verwijzing door uw huisarts, plannen we 3 tot 5 intakegesprekken om goed zicht te krijgen op wat er speelt, elkaar te leren kennen en haalbare doelen te formuleren voor de behandeling. We spreken dan ook af hoe lang de behandeling gaat duren. Ik werk met vaste behandelperiodes van 3, 6, 12 en soms 24 maanden. Lees ook de folder Informatie over de praktijk.

Ik gebruik verschillende behandelvormen: steunende/structurerende behandeling, medicatie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, inzichtgevende psychotherapie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van online modules via het portal van Embloom. Meestal worden verschillende behandelvormen gecombineerd, altijd in goed overleg met u.

→ Voor welke problemen/stoornissen kunt u terecht?

U kunt terecht voor behandeling van de meeste psychiatrische problemen/stoornissen, zie hieronder. Enkele stoornissen/problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en zal u dus zelf moeten betalen (tarief is opvraagbaar). Bij de vermelding ‘milde/matig ernstige’ wordt bedoeld: behandelingen met veel crisis/acute problemen of waarbij (zeer) intensieve behandeling (opname, deeltijd of intensieve thuisbehandeling) nodig is. Bij twijfel is het goed vooraf te overleggen. Voor contact, klik hier.

 • Wel mogelijkheid voor behandeling en wel vergoed vanuit het basispakket:
  • ADHD/ADD
  • autismespectrumstoornis
  • ticstoornissen
  • milde/matig ernstige schizofrenie of psychotische stoornis
  • milde/matig ernstige bipolaire stoornis
  • milde/matig ernstige verslavingen
  • milde/matig ernstige persoonlijkheidsstoornissen
  • depressie/stemmingsstoornis
  • angststoornissen: fobie, sociale angststoornis, paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis
  • obsessieve-compulsieve stoornis: dwangstoornis, morfodysfore stoornis
  • trauma’s (meestal in samenwerking met een psycholoog)
  • somatische symptoomstoornissen: hypochondrie, pijnstoornis.
  • milde/matige eetproblematiek
  • slaapstoornissen
  • seksuele disfunctie
  • genderdysforie (in samenwerking met genderkliniek)
 • Wel mogelijkheid voor behandeling, maar niet vergoed vanuit het basispakket:
  • coaching of leertherapie
  • relatie- of systeemtherapie
 • Geen mogelijkheid voor behandeling:
  • (zeer) acute problemen e/o ernstige suïcidaliteit e/o intensieve behandeling (deeltijd of opname).
  • verstandelijke handicap
  • ernstige vormen van schizofrenie of psychotische stoornis
  • ernstige vormen van bipolaire stoornis
  • ernstige vormen van verslaving
  • ernstige vormen van persoonlijkheidsstoornissen
  • dissociatieve stoornis
  • ernstige eetstoornissen
  • gedragsstoornissen
  • neurocognitieve stoornissen: delirium, dementie

→ Second opinion

Soms is er behoefte aan een frisse blik. Met een second opinion krijgt u een heldere analyse van uw problemen en advies voor de verdere aanpak. Hierbij wordt ook het hierboven genoemde overzicht gebruikt.


Meer over verwijzing en vergoeding? Klik hier.

Contact of aanmelden? Klik hier.