Behandeling

Psychiatriepraktijk Utrecht biedt behandeling van psychiatrische problemen en stoornissen voor iedereen vanaf 18 jaar. De behandeling kan zowel individueel als samen met een partner of familielid.

→ Werkwijze en behandelvormen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid en passende/haalbare behandelingen. Na verwijzing door uw huisarts, plannen we een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Het is handig als u informatie meeneemt over eerdere behandelingen en een overzicht van uw medicatie. Aan het eind van dit gesprek besluiten we gezamenlijk of we een behandeling starten en hoe deze eruit ziet. De afspraken die we maken, worden vastgelegd in een behandelplan.

Ik gebruik verschillende behandelvormen: steunende/structurerende behandeling, medicatie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, inzichtgevende psychotherapie. Meestal worden verschillende behandelvormen gecombineerd, altijd in goed overleg met u.

→ Voor welke problemen/stoornissen kunt u terecht?

U kunt terecht voor behandeling van de meeste psychiatrische problemen/stoornissen, zie hieronder. Enkele stoornissen/problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en zal u dus zelf moeten betalen (tarief is opvraagbaar). Bij de vermelding ‘milde/matig ernstige’ wordt bedoeld: behandelingen met veel crisis/acute problemen of waarbij (zeer) intensieve behandeling (opname, deeltijd of intensieve thuisbehandeling) nodig is. Bij twijfel is het goed vooraf te overleggen. Voor contact, klik hier.

 • Wel mogelijkheid voor behandeling en wel vergoed vanuit het basispakket:
  • ADHD/ADD
  • autismespectrumstoornis
  • ticstoornissen
  • milde/matig ernstige schizofrenie of psychotische stoornis
  • milde/matig ernstige bipolaire stoornis
  • milde/matig ernstige verslavingen
  • milde/matig ernstige persoonlijkheidsstoornissen
  • depressie/stemmingsstoornis
  • angststoornissen: fobie, sociale angststoornis, paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis
  • obsessieve-compulsieve stoornis: dwangstoornis, morfodysfore stoornis
  • trauma’s (meestal in samenwerking met een psycholoog)
  • somatische symptoomstoornissen: hypochondrie, pijnstoornis.
  • slaapstoornissen
  • seksuele disfunctie
  • genderdysforie (in samenwerking met genderkliniek)
 • Wel mogelijkheid voor behandeling, maar niet vergoed vanuit het basispakket:
  • coaching of leertherapie
  • relatie- of systeemtherapie
 • Geen mogelijkheid voor behandeling:
  • (zeer) acute problemen e/o ernstige suïcidaliteit e/o intensieve behandeling (deeltijd of opname).
  • verstandelijke handicap
  • ernstige vormen van schizofrenie of psychotische stoornis
  • ernstige vormen van bipolaire stoornis
  • ernstige vormen van verslaving
  • ernstige vormen van persoonlijkheidsstoornissen
  • dissociatieve stoornis
  • eetstoornissen
  • gedragsstoornissen
  • neurocognitieve stoornissen: delirium, dementie

→ Second opinion

Soms is er behoefte aan een frisse blik. Met een second opinion krijgt u een heldere analyse van uw problemen en advies voor de verdere aanpak. Hierbij wordt ook het hierboven genoemde overzicht gebruikt.

→ Wachttijd

Voorlopig worden geen nieuwe patiënten aangenomen voor behandeling. Dit geldt voor alle diagnosen. Er bestaat binnen de praktijk geen verschil tussen wachttijd tot intake en start van de behandeling: na intake start de behandeling direct. Consultatie via de huisarts binnen ongeveer 2 weken blijft mogelijk. Op deze site zijn contactgegevens van andere psychiaters in Utrecht te vinden. U kunt ook contact opnemen met de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering bij het zoeken naar een andere psychiater of behandelaar.


Meer over verwijzing en vergoeding? Klik hier.

Contact of aanmelden? Klik hier.