Advies/scholing

Psychiatriepraktijk Utrecht biedt advies en scholing aan personen en organisaties die in contact staan met mensen met psychiatrische problemen of hierover beleid maken.

→ Advies en projectmanagement

Door brede kennis en ervaring met psychiatrische problematiek in diverse behandelsettings en op het niveau van de wijk en patiënt, kan goed advies gegeven worden over zaken als:

  • beleidsontwikkeling en de toepasbaarheid en haalbaarheid in de praktijk;
  • het inrichten van een organisatie voor goede omgang met psychiatrische patiënten;
  • ontwikkelen en implementeren van zorgvernieuwingen.

Ook is het mogelijk mij als ZZP in te huren voor projecten mbt. bovengenoemde onderwerpen.

→ Scholing

Scholing kan gaan over basiskennis van psychiatrische ziekten, benaderingsadviezen, omgaan met zelfmoord(gedachten). Andere onderwerpen zijn zeker ook mogelijk. Neem contact op om te overleggen over de mogelijkheden.


Contact of overleg? Klik hier.

→ Meer informatie over de praktijk? Klik hier.